Holandia - flaga

Życie i praca w Holandii


czyli: jak i gdzie wyjechać do pracy w Holandii

Holandia - godło
. praca w Holandii

HOLANDIA:
. dane ogólne
. historia Holandii
. prowincje i miasta
. kuchnia holenderska

ŻYCIE W HOLANDII:
. język niderlandzki
. mieszkanie w Holandii
. koszty życia
. konto bankowe
. meldunek i dowód os.
. podróżowanie po Holandii
. szkoła w Holandii
. studia w Holandii

PRACA W HOLANDII
. dla kogo praca
. jak szukać pracy
. praca sezonowa
. jak dostać pracę
. numer BSN
. umowa o pracę
. zarobki w Holandii
. podatki w Holandii
. ubezpieczenie zdrowotne
. prawo pracy w Holandii
. holenderska emerytura
. samozatrudnienie

. ambasada RP

. kontakt z autorem

Darowizna dla autora:

Holenderska emerytura

Pracując w Holandii, po osiągnięciu wieku emerytalnego, który w tej chwili (stan na 2008 rok) wynosi 65 lat, przysługuje ci emerytura zależna od wysokości zgromadzonych środków w funduszu emerytalnym. Są dwa sposoby na otrzymanie emerytury. Można wybrać tak, aby całe zgromadzone środki były wypłacane jako emerytura inaczej zwana rentą starczą, lub zadecydować, aby tylko część z nich była tak wypłacana (emerytura jest wtedy niższa), ale w wypadku śmierci, twoim dzieciom lub żonie (mężowi) przypadła w udziale renta wdowia lub sieroca. W wypadku śmierci przed osiągnięciem wieku emerytalnego, całość zgromadzonych środków jest wypłacana jako renta wdowia lub sieroca twoim spadkobiercom. W takim wypadku warto pamiętać, ze żona lub mąż musi się zgodzić na wybór partnera, aby po jego śmierci renta była im wypłacana.

Osobną sprawą jest emerytura po powrocie do Polski, po jakimś czasie pracy w Holandii. Istnieje kilka rozwiązań. Najprostszym z nich jest poproszenie o wypłacenie zgromadzonej kwoty w całości i jednorazowo. Wtedy z otrzymanymi pieniędzmi można zrobić wszystko. Niestety, istnieje tu ograniczenie kwotowe. Wypłaca się tylko kwoty poniżej pewnego poziomu i osoby pracujące w Holandii dłużej, na przykład kilka czy kilkanaście lat z tego rozwiązania skorzystać nie będą mogły. Kwota graniczna co roku jest zmieniana.

Drugim rozwiązaniem jest przetransferowanie zgromadzonych środków do polskiego funduszu emerytalnego. W ten sposób również odcinamy się całkowicie od holenderskiego systemu emerytalnego. Aby to zrobić należy udać się do jednego z polskich funduszy emerytalnych, na przykład do tego, w którym jest się zapisanym (jeśli się jest) i zapytać o taką możliwość. Następnie należy poprosić fundusz holenderski o wystawienie dokumentu świadczącego o wysokości zgromadzonego dotychczas kapitału, na koniec naszego zatrudnienia w Holandii i z takim dokumentem udać się do polskiego funduszu. Po przedstawieniu ich propozycji trzeba porównać ją z tym co oferuje fundusz holenderski i dokonać wyboru. Jeśli zdecydujemy się na transfer, to przy udziale polskiego funduszu, występujemy do holenderskiego o transfer środków i zostaje on wykonany.

Ostatnim wyborem jest pozostanie holenderskim emerytem i przekazanie swojemu funduszowi nowego miejsca zamieszkania i konta bankowego w Polsce. Ważne jest, aby na to konto mogły wpływać środki w Euro. Adres zamieszkania będzie potrzebny Holendrom do ewentualnego kontaktu z nami. To rozwiązanie wydaje się być na dzień dzisiejszy najrozsądniejsze, bo w tej chwili emerytury holenderskie bija na głowę te z naszego ZUSu.

Holenderski system emerytalny składa się, podobnie jak w Polsce z trzech części. I filar to emerytura państwowa, II filar to fundusz emerytalny opłacany w większości przez pracodawcę i III filar to dobrowolne fundusze emerytalne opłacane przez pracownika. Ocenia się, że w 2020 roku 92% emerytów będzie otrzymywało w Holandii emeryturę z II filara. W 2004 roku emerytura wypłacana z państwowego systemu wynosiła od 630 do 1200 Euro w zależności od tego czy przysługują nam dodatki branżowe, zasiłki i czy jesteśmy samotni, czy mamy jeszcze partnera oraz czy posiadamy jeszcze dzieci poniżej 18 roku życia. Do tego oczywiście trzeba doliczyć drugą część z II filara. Jak widać, są to emerytury zdecydowanie konkurencyjne do naszych emerytur państwowych, gdzie dostaniemy takie same kwoty, ale w złotówkach.

* holenderskie fundusze emerytalne