Holandia - flaga

Życie i praca w Holandii


czyli: jak i gdzie wyjechać do pracy w Holandii

Holandia - godło
. praca w Holandii

HOLANDIA:
. dane ogólne
. historia Holandii
. prowincje i miasta
. kuchnia holenderska

ŻYCIE W HOLANDII:
. język niderlandzki
. mieszkanie w Holandii
. koszty życia
. konto bankowe
. meldunek i dowód os.
. podróżowanie po Holandii
. szkoła w Holandii
. studia w Holandii

PRACA W HOLANDII
. dla kogo praca
. jak szukać pracy
. praca sezonowa
. jak dostać pracę
. numer BSN
. umowa o pracę
. zarobki w Holandii
. podatki w Holandii
. ubezpieczenie zdrowotne
. prawo pracy w Holandii
. holenderska emerytura
. samozatrudnienie

. ambasada RP

. kontakt z autorem

Darowizna dla autora:

Praca w Holandii - zasiłek chorobowy

W przypadku gdy zatrudniony w Holandii pracownik jest czasowo niezdolny do pracy z powodu choroby, przysługuje mu zasiłek chorobowy w wysokości 70 procent jego obecnego wynagrodzenia. Zasiłek ten wypłaca dotychczasowy pracodawca. Jest on wypłacany przez dwa lata, ale już po roku niezdolności do pracy, choremu pracownikowi przysługuje prawo do wystąpienia o rentę z tytułu niezdolności do pracy zawodowej.

Prawo do takiej renty mają jednak wyłącznie pracownicy, którzy nie ukończyli jeszcze sześćdziesiątego piątego roku życia i tylko i wyłącznie w wypadku długotrwałej niezdolności do pracy. Po okresie roku niezdolności do pracy, stopień uszczerbku na zdrowiu nadal musi przekraczać 15%.

Wysokość i okres na który przyznawana jest renta zależy od następujących warunków: stopień niepełnosprawności, wysokość ostatniego wynagrodzenia przed chorobą i wieku osoby ubiegającej się o rentę, Okres otrzymywania renty to sześć miesięcy do sześciu lat. Jeśli twój uszczerbek na zdrowiu to 80%, przysługuje ci 70% dotychczasowego wynagrodzenia i jest to najwyższa możliwa renta. Kategorii niepełnosprawności jest aż siedem i na przykład 30% uszczerbku na zdrowiu to renta w wysokości jedynie 21% ostatniego wynagrodzenia.

Z rentą nie ma co kombinować, gdyż system ich przyznawania i weryfikacji jest znacznie lepiej opracowany i działa zdecydowanie lepiej niż w naszym kraju.

<<<<< holenderskie prawo pracy